• Wij hebben open huis wanneer u dat wilt!

    Ook overdag!

    object_img
  • object_img
  • object_img
  • object_img
  • object_img

NHG: Vragen over de kostengrensverlaging

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft een drietal (meest gestelde vragen) op een rij gezet over het verlagen van de kostengrens voor het verkrijgen van NHG van € 265.000 naar € 245.000 per 1 juli 2015.

1) Wat mag een woning maximaal kosten bij een NHG-kostengrens van € 245.000?

Binnen deze kostengrens wordt altijd rekening gehouden met 6 procent aan bijkomende kosten. Hierbij kunt u denken aan taxatiekosten, notariskosten, de provisie die u voor NHG betaalt en advieskosten. Wanneer deze 6 procent aan kosten van het maximale bedrag afgetrokken worden, blijft er een maximaal aankoopbedrag over van € 231.132. 

2) Ik heb ook eigen middelen en wil maximaal € 245.000 lenen. Kan ik een woning aankopen met een koopsom boven de € 231.132?

Helaas is dit is niet mogelijk. Eigen middelen, zoals bijvoorbeeld spaargeld, hebben geen invloed op de maximale koopsom.

3) Ik heb een koopovereenkomst getekend met de vorige eigenaar waarvan de koopsom (kosten koper) € 236.132 is. In dit bedrag zit ook € 5.000 aan roerende zaken (bijv. inboedel). Kom ik dan nog in aanmerking voor NHG?

Ja, NHG is alleen van toepassing op onroerende zaken. Dit betekent dat de koopsom exclusief roerende zaken voor ons leidend is. U kunt in dit voorbeeld dus uitgaan van een koopsom van € 231.132. Voor deze € 5.000 moet u aanvullende financiering regelen. - Pascal de Roo gebruik makend van bron: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen -

Uitgelicht